Stud Çivisi Fiyat | Stud Çivisi Kaynak | Beton Kayma Tutucusu

Group Enerji Marka Stud Çivisi

16/75 -16/100-16/125 Stud Çivisi Stoklarımızdadır

WhatsApp: 0507 7028478

Stud Çivisi

Stud Çivisi Nedir ?

Stud Çivisi kompozit döşemeyi çelik konstrüksiyona bağlar ,Betonun trapez üstünde kaymasını önler (Beton tutucusu olarak görev yapar)ve kesme kuvveti aktaran bir çelik yapı elemandır. Genelde 19mm stud çivisi kullanılmakla beraber kalınlıkları değişik olabilir.Yükseklikleri beton kalınlığına göre seçilir 12cm beton için 19/100mm stud çivisi seçilir. Kaynaklandıktan sonra stud çivisinin boyu kısalır. Kaynaklama sonrası trapez üstündeki beton kayamaz.Stud çivisi uygulama sayısı tali kiriş sayısına ve trapez sac kalınlığına göre değişir.Özel stud çivisi yerine kaynaklanan parça inşaat demiri,cıvata ve başka türlü çözümler maalesef stud çivisinin yerini tutmaz !! Stud Çivisi Uygulamalarında bilimsel metodları tercih etmeniz menfaatinizedir.

Stud çivisi kaynak uygulamalarında betonun 100-120mm olması durumunda 16mm kalınlığında stud çivisi kullanılabilir .100mm beton için 16/75mm stud çivisi ; 120mm beton için 16/100mm stud çivisi kullanabilirsiniz.

Marka: Group Enerji

Stud Çivisi Kaynak testi|Stud Çivisi Kaynaklama

Stud Çivisi Kaynak Testi

Kaynaklanan stud çivileri çekme testi yapılarak kontrol edilir. Kaynaklanan studların kaynak noktalarından kopmamaları gerekir. Resimde Group Enerji marka stud çivilerinin testi yapılmış ve kopmaları malzeme boyundan olduğu görülmektedir.

Group Enerji Stud Beton Takviye elemanı kaynaklama ve testi

Kompozit döşeme ,trapez sac uygulaması yapılan döşemelerin stud çivisi kaynak uygulamaları trapez sac üzerinden yapılır.

Stud Çivisi|Stud Çivisi Teknik Özellikler|Stud Çivisi Kaynaklama

Stud Çivisi Tablosu / Teknik Özellikler

Stud Çivisi

d1= 19mm-Stud Çivisi Anma Çapı

d5= 32mm Stud Çivisi Kafa Çapı

h3= 10mm Stud Çivisi Kafa Kalınlığı

h4= 6mm Stud Çivisi Kaynak Kalınlığı

l2= 50-200mm Stud Çivisi Boyları

d3= 23mm Stud Çivisi Kaynak Çapı

19/75mm= 0,217 kg/adet ağırlığı

19/100mm= 0,273 kg/adet ağırlığı

19/125mm= 0,328 kg/adet ağırlığı

19/150mm= 0,387 kg/adet ağırlığı

Stud Çivisi Projesi| Projede Stud Çivisi

Çelik konstrüksiyon projelerinde Stud Çivisi belirtilmesi ve açıklaması

Stud Çivisi Montajı/Kaynaklanması

Group Enerji marka Stud çivileri yüksekliği projede belirtilen beton yüksekliğine bağlı olarak değişir. 25 mm paspayı bırakılarak Stud çivisi yüksekliği seçilir.100 mm beton için uygun olan stud çivisi yüksekliği 75 mm'dir.Beton Altı Trapez bulunan projelerde trapezlerin üst üste gelmesi önlenmelidir. Trapezlerin bini yaptığı yerlerde stud çakılması imkansızdır. Altta boşluk kalacağı için studlar aşağıdaki çeliğe kaynaklanamazlar .Stud çivisi kaynak uygulamalarında betonun 100-120mm olması durumunda 16mm kalınlığında stud çivisi kullanılabilir .100mm beton için 16/75mm stud çivisi ; 120mm beton için 16/100mm stud çivisi kullanabilirsiniz.

Stud Çivisi|Stud Çivisi Fiyat|Stud Çivisi Kaynaklama Seramiği

Çeliğe Doğrudan Stud Kaynaklama

İki türlü stud kaynaklama metodu vardır .

1- Doğrudan çeliğe

2-Trapez üstünden Çeliğe Kaynaklama

Kullanılan kaynak seramikleri farklıdır.

Doğrudan çeliğe kaynak için sık dişli seramik ; trapez üstünden kaynak için seyrek dişli seramik kullanılır

Stud Çivisi|Stud Çivisi Fiyat|Stud Çivisi Kaynaklama Seramiği

Beton Trapezi için Seyrek Dişli stud kaynak seramiği

Stud Kaynak Seramiklerinin dişlerinin sayısı /yapısı Seramiğin içinde kalan havayı ayarlar ve sıcaklık kontrolu sağlayarak kaynağın verimli olmasını sağlar

Beton Altı Trapez Üstünden Stud Kaynak Uygulaması

Group Enerji 2012

Kompozit döşeme ,trapez sac uygulaması yapılan döşemelerin stud çivisi kaynak uygulamaları trapez sac üzerinden yapılır. Kaynak işlemi yüksek elektrik akımı ile gerçekleştirilir. Kaynak işlemi saniselerle ifade edilen bir süre içinde gerçekleştirilir ve stud çivisi trapezi delerek aşağıdaki çelik profile kaynaklanır . Stud Çivileri ile ilgili Standart : ISO 13918

Stud Çivisi|Stud Çivisi Fiyat|Stud Çivisi Kaynaklama
Shear Stud- Kayma Tutucusu -Stud Çivisi Saplama Kaynaklama

Stud Çivisi Kaynaklama Nasıl Yapılır

Stud Çivisi Kaynak

Kaynak yapılacak çelik profiller minumum 7.6 mm kalınlığında olmalıdır. Stud çivisi üzerinde minumum 30 mm lik bir beton tabakası olmalıdır. Çivinin uygulanacağı zemin temiz olmalı kir boya ve yağdan arındırılmalıdır. Epoksi Yanmaz boya yapılmamalıdır. Çiviler uzun bir boru yardımıyla yaklaşık 30 derece esnetilerek kaynak durumu gözlenir. Çelik hasır serme ve beton dökülme işlemine geçilir.

Group Enerji

Stud Çivisi|Stud Çivisi Fiyat|Stud Çivisi Kaynaklama

Stud Çivisi

Stud Çivilerinin kaynak testi bir boru yardımıyla yapılır. 30derece büküldükleri zaman kaynaklarından kopmamaları beklenir. Resimde deprem simülasyonu uygulanmış stud çivisi görülmektedir.

Kompozit yapılarda Stud Çivisi kesme kuvveti aktaran çok önemli bir yapı malzemesidir. Deprem etkisi altında betonu yapıya bağlar.

Stud Çivisi|Stud Çivisi Fiyat|Stud Çivisi Kaynaklama
Group Enerji Stud Çivisi

Stud Çivisi Kaynak Testi

Kaynaklanan Stud Çivileri 30-45 Derece bir boru yardımıyla eğilerek kaynakları test edilir. Resimdeki örnek çekiç ile eğilmiştir

Üretici: Group Enerji

Group Enerji Stud Çivisi

Stud Çivisi Kaynaklama

Group Enerji Firması ürettiği stud çivilerinin üretim sırasında kaynak testlerini yapmaktadır

Çeliğe doğrudan stud çivisi kaynaklama

Stud Çivisi Kaynaklama Videosu

Stud Çivileri Kompozit Yapıda önemli bir görev görürler. Kesme kuvveti aktaran bir yapı elemanıdır. Yapının bütünlüğünü sağlar. Stud Çivisi doğrudan çeliğe veya Trapez üstünden aşağıdaki çeliğe kaynaklanırlar.

Kullanılacak Seramik uygulamaya göre değişir. Doğrudan çeliğe uygulamalarda sık dişli Trapez uygulamalarda seyrek dişle seramik kullanılır.

Çeliğe doğrudan Stud Çivisi Kaynak Uygulaması

Kaynak yapılacak çeliğin temiz olması stud çivisi kaynaklama için gerekli temel niteliktir. Çeliğin içerisinde döküm bulunmaması gerekir. Group Enerji ürettiği stud çivileri çeliğe problemsiz kaynaklanmakta ve testlerde mükemmel sonuç elde edilmektedir

Group Enerji 2016

Stud Çivisi Nedir ?

Stud çivisinin tanımlanabilmesi için ilk önce kompozit yapı tanımının yapılması gerekir. Kompozit yapı; yapı taşıyıcı sisteminde betonarme yapı elemanları ile birlikte çelik yapı elemanları gibi farklı yapı elemanlarının birlikte kullanılarak tasarlanıp yapıldığı yapılardır. Unutulmamalıdır ki, kompozit yapı sistemleri, betonarme binalara göre yapı zati ağırlığı etkili bir şekilde azaldığı ve sismik yüklere karşı istenilen yapı performansı (süneklik) çok iyi sağladığı için özellikle geniş açıklıklı ve/veya yüksek yapı uygulamalarında vazgeçilmez taşıyıcı sistemler haline gelmektedir. Kompozit yapılarda kolon, kiriş, döşeme gibi taşıyıcı elemanlar kompozit olarak tasarlandığında, “kompozit kolon”, “kompozit kiriş”, “kompozit döşeme” olarak adlandırılırlar. Kompozit kolonlar üç şekilde teşkil edilebilmektedir;

1. Betona gömülü yapısal çelik elemanlar ile.

2. Kutu profil veya boru profil gibi yapısal çelik elemanların kılıf gibi kullanılarak içine beton doldurulması ile.

3. Kullanılan yapısal çelik elemanların gövde boşluklarının beton ile doldurulmasıyla (yarı gömme kompozit kolonlar). Bu tür kompozit kolonlar, yüksek süneklik ve eğilme rijitliklerine sahiptir, yapı davranış performasları sismik ve dinamik yükler altında çok iyidir. Kompozit kirişler, taşıdıkları betonarme döşeme ile birlikte çalışan yapısal çelik elemanlarının oluşturduğu karma kirişleredir. İki farklı malzemenin beton ve çeliğin bir araya getirilerek etkin ve optimum kesitin oluşturulması sağlanır. Sadece çelik veya sadece betonarme kirişlere karşılaştırıldıklarında taşıdıkları yükün ölü ağırlıklarına oranının çok yüksek olduğu görülür. Daha ince, ve daha fazla yük taşıyan kesitler elde edilebilir. Kompozit döşeme, hem kalıp olarak kullanılabilecek, hem betonarme döşemenin donatısı görevini üstlenecek, hem de kalıp iskelesi yapmaksızın uygun açıklıklarda taze betonun yükünü ve çalışma yükünü taşıyabilecek şekilde tasarlanan döşeme sistemlerine denilir. Genellikle kompozit döşemelerde trapez kesitli galvanizli sac kullanılmakta olup, hem kalıp olarak hem de döşeme donatısı olarak çalıştırılmaktadır. Betonarme ve çelik elemanların birlikte çalıştırılabilmesi için bu elemanların birbirine bir araç ile kayma kuvvetini aktarabilmesi gerekmektedir. Sistem yükleri altında beton, trapez ve çelik konstrüksiyonun beraber çalışabilmesi stud çivisi adı verilen saplama özel alaşımlı kaynak parçaları ile yapılır. Bu parçalar çelik üzerine özel kaynak makinaları ile çakılır ve bir daha yerinden sökülemez. Beton dökülüp prizini aldıktan sonra çelik ve beton birlikte çalışmaya başlar.
Hazırlayan:
Yrd. Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN

İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi


Çelik Yapılar Birimi

ADRES

Group Enerji Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Deko İş Merkezi Alptekin Caddesi

No: 16 Kat :1

Şerifali-Ümraniye-İstanbul

34775

groupenerji@gmail.com

info@groupenerji.com

+90 216 3402538/39

+90 507 7028478