Beton Altı Trapez sac

Group Enerji BETON ALTI TRAPEZ SAC - KOMPOZİT DÖŞEMELER

beton altı trapez hesap makinası

Beton Altı Trapez Sac Teklif Hazırlama

Beton Altı Trapez Sac Model ve Kalınlık seçersiniz ,adetleriniz ve boylarına göre , toplam m2, kg, KDV ve toplam tutar hesaplayabilirsiniz.
Hesap Makinası Beton Altı Trapez Sac Fiyatları  günceldir.

LÜTFEN RESMİ TIKLAYINIZ

Group Enerji Beton Altı Trapez sac Stud Çivisi Uygulamalar-Stud Çivisi Fiyatlar-Stud Kaynak Makinası

Kompozit özelliğinden dolayı taşıyıcı ana ve tali kesitlerinde 50% ye yakın tasarruf sağlar. Beton Altı Trapez Sac Çelik bina maliyetini düşürür. Çelik binanın taşıyıcı yapısını güçlendirir. Beton Altı Trapez sac döşendiğinde İstenilen beton kalınlığına ulaşmak için diğer döşeme tiplerine göre daha az beton kullanır.70/915 trapez beton hacminde %15-30 arası tasarruf sağlar.Hadve yanlarındaki yükseltilmiş kabartmalar, çelik ve beton arasındaki mekanik yapışmayı, aderansı, arttırır.Kalıcı kalıp olarak kullanılır.

70/915 beton altı trapez sac, 70 mm hadve yüksekliği ve gelişmiş kesit özellikleriyle , beton ve çelik arasında mükemmel kompozit bütünlük sağlar.Çelik bina maliyetlerini ciddi ölçüde düşürür , yüksek yapısal verim sağlar. .

Beton Altı Trapez Sac döşendikten sonra çelik donatı tasarımın en iyi şekilde çözülmesi gerekmektedir.Stud Bağlantı ve Çelik Hasır veya SteelMIX sıklıkla kullanılan vazgeçilmez donatı türleridir.

Beton Altı Trapez Sac
Stud Çivisi - Stud Çivisi Saplama Kaynaklama
70-915-beton-alti-trapez-sac
Beton Altı Trapez sac 70/915 -0,70-1,30mm kalınlıklarda.
50/980 Model Beton Altı Trapez Sac
50/980 Model Beton Altı Trapez Sac

Kompozit Yapı Nedir?

Günümüz yapı teknolojilerinde en sık rastlanan özellik ideal farklı yapı malzemelerinin bir arada kullanılabilmesidir. Kompozit yapının en önemli özelliği beton ile çeliğin beraber kullanılmasıdır. Dünyadaki çelik + beton kompozit yapılarda yüksek gerilme ve esneklik özelliğine sahip çelik ile, yüksek basınç mukavemeti ve korozyon direncine sahip betonun çeşitli kombinasyonları kullanılmakta ve uygulanmaktadır. Kompozit yapı yöntemi ile çelik ve betonun pozitif özelliklerini herhangi bir engel kalmadan birleştirmek mümkündür. Meydana gelen kompozit yapılarda çelik taşıyıcılar gerilim gücünü, beton ise basınç gücünü taşımakta buna ilaveten çelik iskeletin betonla birleşmesi sonucunda çelik ile beton bir bütün olarak taşıyıcı güce sahip olup tamamıyla beraber hareket eden bir bütün haline gelmekte ve yangına karşı da büyük bir koruma sağlamaktadır.

Çelik + Beton Kompozit Yapıların Avantajları:

* Bina yüksekliğinin düşük olması hallerinde maksimum kat olanağı sağlar (özellikle çok katlı binalarda)

* Köprü taşıyıcı aralıklarının 40-80 m arasında değişmesine izin verdiğinden daha ekonomik köprü yapımı

* Çelik taşıyıcı yapılar kolonsuz, duvarsız ve kesintisiz mekâna izin verir (çok katlı otoparklarda)

* Bina betonarmeye göre %40-50 daha hafiftir, buda daha az deprem yükü almasını anlamına gelir

* Çelik yapılarda tesisat montajı kolay yapılır. Kabloların ve tesisatın yenilenmesi sorunsuzca yapılır.

* Binanın çelik kolonlarla yapılması yangına karsı büyük avantaj sağlar. Isı gövdeye yavaş yayılır.

*Çelik konstrüksiyon binaların inşaası gibi kolay inşaa edilebilir

* Çelik ve betonu birbirinden ayırmak kolay olduğu için kolaylıkla sökülebilir

* Dünya normlarında test edilmiş ve onaylanmış bütünüyle kaynatılmış stud çivisi ile beton ve çelik bir bütün halinde hareket eder, buda bina güvenliğine önemli rol oynar.

Stud Çivileri,(Shear Stud Connectors)

Kayma çivisi, kompozit döşemeyi çelik profile bağlamak için kullanılan, kesme kuvveti aktaran bir elemandır. Bu sebeple hesap için öncelikle, döşemeden kirişe ve kirişten döşemeye aktarılan kesme kuvvetleri hesaplanır ve kayma çivisi de bunlardan küçük olana göre boyutlandırtır. Sistem yükleri altında beton, trapez ve çelik konstrüksiyonun beraber çalışabilmesi stud adı verilen saplama kaynak parçaları ile yapılır. Stud montajı yapılacak çelik profillerin minimum kalınlığı 7.6 mm olmalıdır. Korozyondan korunma amacıyla stud üzerinde minimum 30 mm’lik bir beton tabakası olması sağlanmalıdır. Stud'un uygulanacağı zemin temiz olmalı kir

boya ve yağdan arındırılmalıdır. Islak zeminlerde de kaynak kalitesi düşmektedir. Stud’lar uzun bir boru yardımıyla yaklaşık 30 derece esnetilerek kaynak durumu gözlenir. Kaynakta bozulma yoksa çelik hasır serme ve beton dökülme işlemine geçilir.

Bağlantı Şekli

Kompozit yapılarda, çelik ve beton arasındaki bağlantının kesme stresine karsı dayanıklı olması gerekmektedir, bu şekilde kompozit etki gerçekleştirilmekte ve kompozit etki yaratılmaktadır. İlk başlarda kompozit inşaatlarda blok düveller ve U metal bağlantılar kullanılmaktaydı. Kaldırılması için her zaman ilave dayanağa gereksinim duyulmaktaydı. Bu bağlantı elemanlarının temel sakıncası, kompozit birleşmede hassas kayba neden olabilecek yetersiz esneklikti. Bu parçaların üretimi ve kaynaklama maliyeti de aynı zamanda yüksekti. Altmışlı yıllarda soğuk dövmeli kaynak saplamalarının kullanılmaya başlanması kompozit yapıların inşaatına önderlik etmiştir.

Saplama Kaynak Kullanımının Bazı Önemli Avantajları:

* Büyük miktarlarda ve farklı ölçülerde düşük maliyetli üretim * Statik ve dinamik stres altında güvenilir ve emniyetli olması

* Çelik ve betonun kaynak saplaması ile birbirine bağlanması, bunların birbirinden

ayrılmasını önler

* Yüksek esneklik ve kompozit taşıyıcıların tasıma kapasitesindeki belirgin artış

* Çeşitli yük yönleri için çelik parçaların betona kaynak saplaması ile birleştirilmesi ile

meydana gelen kompozit taşıyıcıdaki çatlama riskini ortadan kaldırması

* Tasarıma uygun olarak çelik parçaların beton içerisine önceden planlandığı şekilde

yerleştirilmesi

* Saplama kaynak yöntemiyle yapılan kaynaklarda çelikte hiçbir deformasyon olmaması

* Eğitimli operatörlerle çalışma nedeni ile yüksek vasıflı kaynakçılara gerek duyulmaması

* Elektronik olarak kontrol ve takip edilen saplama kaynak makinesi ile standart kaynak kalitesinin elde edilebilmesi

* Uluslararası yapı denetim ve güvenlik normlarına uygun olması

Yapılarda Saplama Kaynak Kullanımının Tipik Uygulamaları Bina inşaatlarında, kompozit yapı metodunun inşaat sektöründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Binanın hava koşullarından bağımsız, hızlı montaj avantajı planlanan tarihten

daha önce kullanıma geçmesine olanak sağlar. Geniş kolonlara ihtiyaç duyulmayan alanlarda, daha esnek kullanıma ve daha fazla kullanım alanına imkân verir. Kiriş boyutları betonarmeye göre düşük olduğundan geniş açıklıklara rağmen döşemelerin inceliği nedeniyle aynı yapı yüksekliği için daha fazla kat yapılmasına olanak sağlar.

Yangından Korunma

Çelik taşıyıcılar beton veya beton çekirdek çelik taşıyıcı da olabilir. Bu tür çelik taşıyıcılar

yüksek yangın riski olan binalar için çok avantajlıdır. Beton ısının yavaş bir şekilde çelik

taşıyıcılara yayılmasına izin vermekte, buda uzun süreli dayanma etkisi yaratmaktadır.

ADRES

Group Enerji Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Deko İş Merkezi Alptekin Caddesi

No: 16 Kat :1

Şerifali-Ümraniye-İstanbul

34775

groupenerji@gmail.com

info@groupenerji.com

+90 216 3402538/39

+90 507 7028478